Wie ben ik?

Mijn naam is Sylvie Wolters. Ik ben bachelor in het sociaal werk, gediplomeerd contextueel psychotherapeut en gestalttherapeut. Een hele mond vol, maar het is vooral het ‘en’ verhaal die mij maakt tot wie ik ben en hoe ik met mensen probeer op weg te gaan. In 2004 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool te Gent en  ik was bijna 20 jaar tewerkgesteld in de psychosociale sector. Het grootste deel van mijn loopbaan spendeerde ik in CAW Noord-West Vlaanderen. Na enkele jaren in het werkveld had ik behoefte aan diepgaand kunnen voelen, denken en werken met mensen en ben ik gestart aan de opleiding contextuele psychotherapie in Balans te Gent, waar ik in 2015 afstudeerde. Sinds januari 2016 heb ik mijn eigen praktijk in Lo-Reninge. Omdat blijven groeien een must is, ook als therapeut, volgde ik nadien ook nog een postgraduaat gestalttherapie in Vives te Kortrijk. Ik sta in contact met een aantal collega therapeuten waarbij intervisie, samenwerking en overleg steeds mogelijk is. Ik volg op regelmatige basis supervisie bij een erkend collega therapeut.

Voor wie?

Binnen mijn praktijk richt ik mij tot jongvolwassenen, volwassenen en hulpverleners die nood hebben aan een gesprek. Je kunt bij mij terecht wanneer je geconfronteerd wordt met neerslachtigheid, depressie, burn-out, middelengebruik, identiteitsvragen, slaapproblemen, echtscheiding, opvoedingsproblemen, angsten, rouwverwerking, relatieproblemen, suïcide, paniek, automutilatie…
Therapie starten is de moed vinden om in contact te treden met je pijn, je verdriet, je zorgen... Het is terug contact maken met jezelf.
Als therapeut ondersteun ik wat dit proces nodig heeft, we gaan samen op weg.
Dit kan in de vorm van individuele therapie, koppelgesprekken en/of gezinsgesprekken.
Talk with people who make you see the world differently
Het leven is als tekenen zonder gom

Therapievormen

Gesprekstherapie en wandeltherapie

Gesprekstherapie krijgt vorm in de geborgenheid van mijn praktijk. In knusse zetels bij de warmte van een houtkachel kun je in alle privacy en rust praten over wat gaande is. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid tot wandeltherapie. Als therapeut neem ik wandelend, tijd voor jou. Tijd om op adem te komen, stil te vallen en tegelijk in beweging te blijven. We gaan op zoek naar het vernieuwde pad dat je wil bewandelen en dit in de natuur. Tijdens sessies van anderhalf uur neem ik jou mee op tocht, met de omgeving als inspiratiebron. Als instrument om verbinding te maken met jezelf, veerkracht te vinden en herstel. Grond voelen onder je stapschoenen en in jezelf.

Hoe gaat therapie in zijn werk?

Ieder van ons, kan zich op een bepaald moment in het leven minder gelukkig voelen. Soms zijn het vele ‘kleine’ beslommeringen, incidenten, ruzies, verdriet... die zich hebben opgestapeld. Soms zijn het trauma’s die sluimeren en onverwacht heel vernietigend de kop opsteken. Soms voelen we van alles, zonder er betekenis aan te kunnen geven. In een proces stappen van therapeutische ondersteuning, heeft altijd tot doel je levenskwaliteit te verhogen; de balansen herstellen, op zoek gaan naar hulpbronnen, sterktes en mogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar een plek waar erkenning, inzicht en verandering mogelijk wordt. De focus ligt niet zozeer op je problemen, maar wel hoe jij ze ervaart, welke betekenis ze voor jou hebben en hoe je ermee omgaat. Met aandacht voor lichamelijke signalen en ervaringen die hier vaak mee samen gaan. Therapie is hard werken, samen.
We maken een eerste afspraak (intake). De essentie van dit eerste contact is elkaar ontmoeten. Enerzijds luister ik naar je verwachtingen, je verhaal, je vraag. Anderzijds geef ik wat uitleg over mijn manier van werken. Op het einde van deze eerste ontmoeting evalueren we het gesprek en gaan we na of de therapievorm die ik aanbied aansluit bij je noden en verwachtingen. Gaan we samen op weg, dan plannen we een volgende afspraak.
Wanneer ik niet kan beantwoorden aan je hulpvraag, zoek ik een geschikte doorverwijzing.
Samenwerking is mogelijk met de huisarts, psychiater of andere hulp- en zorgverleners.

Tarieven

Individuele gesprekken hebben een duur van 60 minuten. Koppel- en groepsgesprekken en wandeltherapie duren anderhalf uur. De frequentie van het plannen van afspraken wordt gezamenlijk afgesproken. De termijn van een therapeutisch proces is moeilijk te voorspellen en is verschillend naargelang de problematiek, het tempo, de vraag. De kostprijs bedraagt 60 euro voor individuele therapie, 90 euro voor koppel-,  groeps- en wandeltherapie. Indien je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, vraag ik om dit 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien dit niet gebeurt kan er een kost worden aangerekend.

    Er is een terugbetaling voorzien wanneer je lid bent van de Christelijke mutualiteit, de Liberale mutualiteit of de Bond Moyson.

    Contact

    Adres
    Kloefhoek 7 8647 Lo-Reninge
    E-mail: wolterssylvie@gmail.com Telefoon: 0495/46 90 97